NALI2021

Kejayaan penyusuan susu ibu memerlukan ekosistem lestari merangkumi ibu dan bayi, bantuan professional dan platform digital. BCNP ditubuhkan untuk mempromosi, menyokong dan melindungi amalan penyusuan susu ibu melalui tiga pendekatan iaitu pembelajaran teradun untuk melatih aktivis penyusuan, pemindahan ilmu dan kemahiran penyusuan kepada ibu dan pengaplikasian ilmu oleh ibu kepada bayi. BCNP unik kerana memberikan solusi digital selain bersemuka, tambahan pula bantuan adalah pantas dan efisien. BCNP memberikan impak secara langsung terhadap peningkatan ilmu dan kemahiran agar maklumat disampaikan dengan tepat, lengkap dan meyakinkan. Berdasarkan Kajian Post Intervensi yang dijalankan ke atas 58 orang aktivis penyusuan menyatakan berpuas hati dengan peluang dan bayaran memberi bimbingan kepada pelanggan serta peningkatan ilmu. Manakala kajian retrospektif terhadap 72 orang pelanggan BCNP menyatakan mereka mendapatkan bantuan yang pantas dan meningkatkan keyakinan untuk menyusukan bayi mereka. Kajian ini membuktikan bahawa BCNP berjaya menyediakan solusi digital lestari untuk menyokong dan menjayakan penyusuan susu ibu.

Anugerah daripada Pusat Laktasi Kebangsaan 2018

1. Tempat Pertama – Pertandingan Poster sempena 4th National Breastfeeding Support Group Convention 2018

2. Tempat Kedua – Pertandingan Booth dan Pameran sempena 4th National Breastfeeding Support Group Convention 2018

3. Laktivis Terbaik sempena 4th National Breastfeeding Support Group Convention 2018

Objektif, Misi & Visi BCNP

Objektif penubuhan BCNP

  • Semua pelanggan iaitu para ibu yang menyusukan bayi akan mendapat perhatian dan bimbingan segera untuk mengatasi cabaran penyusuan susu ibu daripada pakar laktasi, kaunselor laktasi dan Pembimbing Rakan Penyusuan yang terlatih.
  • Semua aktivis laktasi di bawah BCNP dan organisasi lain akan sentiasa diberikan penambahan ilmu penyusuan susu ibu da praktikal yang betul berdasarkan pengetahuan yang diperolehi melalui penganjuran seminar atau webinar, persidangan serta bengkel Latihan.

Read More

Mengapa BCNP?

Penyusuan susu ibu merupakan makanan yang terbaik kepada semua bayi bermula sejak mereka dilahirkan. Kebaikan penyusuan ibu bukan sahaja meningkatkan taraf kesihatan fizikal kanak-kanak malah ia merangkumi kesihatan mental dan spiritual. Justeru, BCNP memperjuangkan penyusuan ibu sebagai satu hak yang mutlak bagi semua bayi untuk memastikan mereka kekal sihat dan menjadi generasi masa hadapan yang kuat, cergas dan berdaya saing yang tinggi.

Read More