Archives 24/07/2021

Persidangan Tahunan kali ke-4 :The Art & Science of Breastfeeding 2nd Webinar Teleconference 2021

TASBF2021

PENGENALAN

Webinar ini merupakan sebuah platform penyampaian maklumat yang berkaitan dengan penyusuan khususnya kepada pembimbing rakan sebaya, kaunselor penyusuan, perunding penyusuan dan profesional penjagaan kesihatan dengan lebih banyak maklumat yang berkaitan dengan penyusuan.

Persidangan ini terpaksa diteruskan pada tahun ini secara atas talian sekali lagi memandangkan pandemik Covid19 masih belum reda pada 11-18 September 2021.

Read More

BCNP Updates Session – Mei 2021

Sesi tambahbaik ilmu penyusuan khas untuk Kaunselor diadakan pada Mei 2021.

Tajuk : Weaning Off From Breastfeeding
Penceramah : Puan Siti Mariam Ali – Senior Lactation Trainers (Breastfeeding Sifu), Deputy Chairman of Malaysian Lactation and Nutrition Association (PERLAKSANA), Head of Assistant Director Nutrition (MOH)

BCNP Updates Session – April 2021

Sesi tambahbaik ilmu penyusuan khas untuk Kaunselor diadakan pada April 2021.

Tajuk : Adakah Berpuasa Akan Menyebabkan Susu Kurang BerkhasiatPenceramah : Prof. Madya Dr Puteri Shafinaz – Pensyarah (UM), Ketua Makmal Unit Bioteknologi Perubatan, Timbalan Dekan (Kluster Penyelidikan Frontiers of Natural World)

BCNP Updates Session – Februari 2021

Sesi tambahbaik ilmu penyusuan khas untuk Kaunselor diadakan pada Februari 2021.

Tajuk : Vitamin D Deficiency and Breastfeeding
Penceramah : Dr Tan May Loong – MBBS (UM), MRCPCPH (Royal College of Paeditrics and Child Health, UK), Vice-Dean (Research), Senior Lecturer (RCSI & UCD Malaya Campus), Co-Director of Cochrane Malaysia)